วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลขทะเบียน 81-2718 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยประทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งและรื้อถอน สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างทำกระทงใหญ่และกระทงลอยสำหรับประเพณีงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลและสายสะพายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างถ่ายเอการพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง