วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
จ้างป้ายอลูซิงค์สติกเกอร์และป้ายสติกเกอร์ซีทรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลกสุขาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างตัดต้นไม้เกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายพลาสวูด โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ X-Stan และป้ายClean Food Good Taste โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุชุดสาธิตการแต่งกายที่ถูกหลักสุขาภิบาล (โครงการอาหารปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาไถดันขยะบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับปรุงสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุบำรุกงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ต้มไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง