วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมากั้นห้องกระจกพร้อมประตูบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม (โคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเล่นเกมส์แต่ละฐาน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิจใจ สังคม และสติปัญญา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยครินยา 1,2,3,4 และ5 หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนมิ่งเมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับพลิง M 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง