วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างติดตั้งผ้าม่าน โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการขยายผิวทาง คสล.ถนนปทุมพิทักษ์ ตลอดแนวรั้วโรงเรียนเมืองวาปีปทุมบรรจบกับถนนนิวซีแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระบะทะเบียน กข 7872 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ๘๑-๒๗๑๙ และรถดับเพลิง M ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างทำผ้าใบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง