วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างทำผ้าใบกันแดดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำสื่อวาระสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อหนังสือนิทานสำหรับโครงการห้องสมุดอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ลอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (หญ้าเทียม ขนาด ๓๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างขบวนกลองยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง