วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาขบวนแห่ โครงการจัดงานกลองยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจัดเต็นท์นิทรรศการและออกร้านสินค้าโอท็อป โครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพิทักษ์นรากร (ก่อนแยกถนนบุญพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเรืองดำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อต้มไม้ (สำหรับจัดตกแต่งศาลตายาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง