วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (ต่อสัญญาเว็บไวต์รายปี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะ (บ่อขยะโคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำชั้นเก็บของและเก็บสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเทศบาลตำบลน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง