วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างทำป้ายสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเต็นท์นิทรรศการและออกร้านสินค้าโอท็อป สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมณถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 81-2719 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โคงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง