วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง M2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นายคำผัส ประภูชะเนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30  ม.ค. 2563
วัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นางเหง่า ปติตังโข
28  ม.ค. 2563
จ้างทำผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลปฏิบัติงานประจำ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องตัดโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง