วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างดำเนินการจ้างเหมาขบวนแห่ สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างว่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้กระจกโชว์สินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมิเดียโปรแจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ออกกำลังกายเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑฺโรงงาน จำนว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง