เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 

 


  มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรี...
  ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
  มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรี...
  กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้