เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้...
   

วันที่  ๒๘​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒ ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลว...

  กิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืนประจำสัปดาห์ (25มิ.ย.62...
   

-กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ โดย สภ.วาปีปทุม
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวตารา...

  ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบล...
   

21  มิถุนายน  2562  เทศบาลตำบลวาปีปทุม  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร...

  กิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืนประจำสัปดาห์ (18มิ.ย.62...
   
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562