เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีง...
   

...

  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
   

...

  อบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเส...
   

...

  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้า...
    วันนี้เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณสระน้ำหนองแสง นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้