เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...
   

นายประภาส กิจจินดาโอภาส  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , พนักง...

  เปิดประชุมสภาครั้งแรก
   

...

  ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริ...
   

...

  ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตา...
   

...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้