เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณ บขส.และตลาดสดเทศบาล เพื...
   

วันที่ 21-กย.-64 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ บขส.วาปีปทุม กองสาธารณสุขแล...

  โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564
   

14 ก.ย.-64 (...

  พิธีเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอ...
   

วันที่ 14 กั...

  โครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อย...
   

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาสเทศบา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้