เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  รณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี 2563
   

WHITE RIBBON DAY ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ...

  ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จัดตั้งหน่วยงานต้นแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีมาตรการร่วมกัน ให้ข้...

  ลอยกระทง ประจำปี 2563
   

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีลอยกระทง" เทศบาลตำบลวาปี...

  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอ...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้