เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอว...
   
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ...
   
  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอ...
   
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ป...
   
 
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร
เทศบาลตำบลวาปีปทุมร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562