เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
tr>
 

 

 


  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็...
    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายอัศนีย์ สังขศิลา รอ...
  พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้...
    วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีต...
  กิจกรรมอาหารปลอดภัย ปลูกข้าวปลอดภัยไว้บริโภค (ปลูก...
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พอเพียงเทศบาลฯ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ พร้อมคุณนาย เปิดก...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครอง
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรี...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้