เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 

 


  โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 256...
  โครงการขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองปลอดภัย
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านก...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้