เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณ...
  โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน
  โครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2566
  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้