เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  16 มีนาคม 2563 โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน ประจำ...
    สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100044700600689 ค...
  วันที13 มี.ค.63 เวลา 09.00 น นางอรอนงค์ รังวิเศษ ป...
   
  9 มี.ค.63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ...
   
  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
    สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100044700600689 ค...
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562