เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 


  การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ สมัยที่...
  โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริ...
  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้