เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการ...
    03-03-64 ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลตำบลวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธีเ...
  รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิ...
    03-03-64 นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิทยาลัยเทคน...
  อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแย...
   

02-03-64 ที่ ห้องประชุมหนองแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม  นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธาน...

  พิธีทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุ...
   

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้