เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอ...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 29]
 
  ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำป...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 256...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 28]
 
  ตรวจประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อปท.ที่มีการบริห...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 51]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 40]
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลวาปีปทุมขอ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามา...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 34]
 
  รณรงค์ขอเชิญชวนชาวจังหวัดมหาสารคาม ออกไปใช้สิทธิ์เ...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 58]
 
  ประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 56]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15