เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
   
 
 

 

 

 


  พิธีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 256...
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้มีอายุยืน "สูงวัยเ...
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้