เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 


  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปร...
  ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ข...
  ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง 2566
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้