เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
   
 
 

 

 

 


  การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ...
  เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2567
  สุขสันต์วันสงกรานต์ 2567
  เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้