เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
   
 
 

 

 

 


  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รร.ผู้มีอายุยืนเทศบา...
  วันเด็กแห่งชาติ 2567
  งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเม...
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้