เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ในระบบ e-planNACC (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2567 ]7
2 ประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุม [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
3 ดาวน์โหลด เอกสารแนบยื่นกรณีได้รับความเสียหายจากฌาปนกิจฯ [ 7 มิ.ย. 2567 ]63
4 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 17 พ.ค. 2567 ]7
5 ประกาศ บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 17 พ.ค. 2567 ]9
6 การประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 เม.ย. 2567 ]18
7 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 18 เม.ย. 2567 ]15
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]20
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 19 มี.ค. 2567 ]26
10 ยกเลิกใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย [ 5 มี.ค. 2567 ]20
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]28
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]15
13 รายงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม [ 22 ม.ค. 2567 ]46
14 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]19
15 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาฯโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ฯ ประจำปี พศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]20
16 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]26
17 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุฯ [ 12 ม.ค. 2567 ]17
18 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]7
19 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]21
20 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมวางของขายตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต้รุ่ง ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14