เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ชุมชนสำโรง นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยการลงพื้นที่พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ส่งเสริมการจัดการขยะ และเพื่อประกวดครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะ “บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ครอบครัวสิ่งแวดล้อมดี”

2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28