เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองปลอดภัย


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการในหน่วยงานราชการ ภายใต้ชื่อ โครงการขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองปลอดภัย แก่ สถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด เพื่อป้องปรามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับภัย และโทษของยาเสพติด รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการตรวจสารเสพติด และมอบชุดตรวจหาสารเสพติด

2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28