เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-26
2024-04-13