เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ

2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28