เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 24-สค-2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ และผู้เชี่ยวชาญชีวิต รร.ผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรม 5ก 5อ และระบบการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ”

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06