เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566


12-กย.-66 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีนายวีระศักดิ์ นามสง่า รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พร้อมด้วยโรงพยาบาลวาปีปทุม ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาลอาหารและผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังอาหารสดให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5 ชนิด และเฝ้าระวังควบคุมให้ร้านอาหาร/แผงจำหน่ายอาหาร และร้านอาหารในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านที่ผ่านการตรวจประเมินจากเทศบาลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29