เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2566


19-ตค-66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานคณะกรรมการ และมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรรมการพัฒนาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เพื่อพิจารณา การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07