เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวาปีปทุม


8-พย-66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรี ตำบลวาปีปทุม และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และพิจารณาแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องหรือพื้นที่

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07