เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รร.ผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม (กิจกรรมปฐมนิเทศ) ประจำปี 2567


20-กพ-67 เวลา 08.00 น. ที่ โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้มีอายุยืน พร้อมเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพ เห็นคุณค่าพัฒนาตนเอง ครบทุกด้าน
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07