เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พศ.2567


วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ที่ สนามกีฬากลางอำเภอวาปีปทุม นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีฯ เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พศ.2567

2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16