เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน


วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายดนตรี อินทร์ไชย ปลัดเทศบาล เปิดโครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานนักเรียน โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กตลอดทั้งปีการศึกษา และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้เด็กมีความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้รับมอบ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-26
2024-04-13