เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567


11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้ดำเนินการเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 พร้อมรณรงค์ และชี้นำการใช้เส้นทาง และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16