เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีนายดนตรี อินทร์ไชย  ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมในพิธี ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29