เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำหนองแสง นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธาน อสม. กลุ่มองค์กร จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการปลูกต้นไม้น้อมเกล้าฯ และเป็นการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความชุ่มชื้นผิวดิน บำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29