เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ที่ทำการเทศบาลตำบล


เทศบาลตำบลวาปีปทุม

หมู่ที่ 3 ถนนวาปีปทุม-ร้อยเอ็ด  ตำบลหนองแสง 
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

โทรศัพท์ 0-4379-9402    โทรสาร 0-4302-0122

E-mail: adminWP@wapeepathumcity.go.th