เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]252
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]236
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]166
24 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 27 พ.ย. 2561 ]215
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]197
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลก์คอนกรีตถนนศรีมงคล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ม.ค. 2561 ]185
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลก์ติกคอนกรีด ซอยนิติสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 ม.ค. 2561 ]180
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 9 ม.ค. 2561 ]233
29 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสก์ติกคอนกรีตถนนหลักเมืองถึงถนนมิ่งมงคลด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2560 ]217
30 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 4 ธ.ค. 2560 ]169
31 ประกาศเรื่องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 4 ธ.ค. 2560 ]182
32 ประกาศเรื่องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคาคากลางฟ [ 4 ธ.ค. 2560 ]182
 
|1หน้า 2