เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม [ 20 ต.ค. 2564 ]121
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ [ 1 ธ.ค. 2563 ]193
3 การปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ธ.ค. 2563 ]198
4 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 17 พ.ค. 2562 ]194
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 15 ส.ค. 2561 ]191
6 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสถาท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2560 ]190