เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]88
2 อธิบายวิเคราะห์งบการเงินและเก็บข้อมูล [ 1 ต.ค. 2563 ]162
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา6เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]161
4 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2563 ]166
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]163
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ [ 18 ก.พ. 2562 ]165