เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]19
2 แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 4 เม.ย. 2566 ]20
3 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]18
4 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]19
5 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 พ.ย. 2563 ]164
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน [ 15 ต.ค. 2563 ]163
7 ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ [ 14 ต.ค. 2563 ]164
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง [ 10 ก.ย. 2563 ]168
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ส.ค. 2561 ]169