เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]26
2 กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน [ 3 ม.ค. 2566 ]26
3 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]23
4 ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]24
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]28
6 ประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 3 ม.ค. 2566 ]26
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก [ 3 ม.ค. 2566 ]28
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) [ 3 ม.ค. 2566 ]24
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 3 ม.ค. 2566 ]25
10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน [ 3 ม.ค. 2566 ]31
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 3 ม.ค. 2566 ]26
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน [ 3 ม.ค. 2566 ]26
13 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง [ 15 ธ.ค. 2564 ]90
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการ [ 18 พ.ย. 2564 ]89
15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ [ 17 พ.ย. 2564 ]92
16 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัด [ 20 ต.ค. 2564 ]93
17 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 พ.ค. 2564 ]156
18 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]168
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 22 ต.ค. 2563 ]167
20 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]163
 
หน้า 1|2