เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]38
2 กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน [ 3 ม.ค. 2566 ]38
3 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]33
4 ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]36
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]40
6 ประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 3 ม.ค. 2566 ]36
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก [ 3 ม.ค. 2566 ]38
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) [ 3 ม.ค. 2566 ]34
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 3 ม.ค. 2566 ]36
10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน [ 3 ม.ค. 2566 ]44
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 3 ม.ค. 2566 ]37
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน [ 3 ม.ค. 2566 ]35
13 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง [ 15 ธ.ค. 2564 ]101
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการ [ 18 พ.ย. 2564 ]100
15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ [ 17 พ.ย. 2564 ]104
16 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัด [ 20 ต.ค. 2564 ]105
17 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 พ.ค. 2564 ]169
18 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]182
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 22 ต.ค. 2563 ]184
20 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]173
 
หน้า 1|2