เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ประกาศสภาเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 [ 28 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]3
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]3
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 14 ก.พ. 2566 ]2
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ มัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]2
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 18 เม.ย. 2565 ]3
7 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2565 ]40
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2565 ]3
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2565 ]5
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]106
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]96
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]96
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]89
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]96
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]92
16 ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลวาปีปทุมว่าด้วยการให้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]93
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 พ.ค. 2564 ]96
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]90
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]201
20 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]191
 
หน้า 1|2