เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 9 ต.ค. 2566 ]18
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 9 ต.ค. 2566 ]22
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ [ 24 เม.ย. 2566 ]29