เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]18
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]18
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]18
4 หนังสือเชิญประชุมประชาคม [ 28 ต.ค. 2565 ]25
5 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม [ 28 ต.ค. 2565 ]26
6 รายงานการประชุม [ 28 ต.ค. 2565 ]23
7 ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2565 ]18