เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 31 ต.ค. 2566 ]9
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]31
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]29
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]27
5 หนังสือเชิญประชุมประชาคม [ 28 ต.ค. 2565 ]38
6 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม [ 28 ต.ค. 2565 ]35
7 รายงานการประชุม [ 28 ต.ค. 2565 ]33
8 ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2565 ]29