เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุมเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุมเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุมเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ