เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง