เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


จริยธรรมราชการ การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จริยธรรมราชการ การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ