เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


บันทึกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp เมษายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp เมษายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ