เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


การติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ