เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


การติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ