เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน


ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ