เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน


การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ