เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


ขอแจ้งเวียนและเผยแพร่ปรับปรุงแผนตรวจสอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอแจ้งเวียนและเผยแพร่ปรับปรุงแผนตรวจสอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ