เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน


ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ