เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุ.ต.64-มี.ค65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุ.ต.64-มี.ค65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ