เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แบบรายงานการตรวสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานการตรวสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ