เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ